Navigácia

 • Deti našej školy si v rámci ŠKD nacvičili divadelné pásmo :,, Z rozprávky do rozprávky".
  Mohli ste vidieť trpaslíkov, Alicu, bieleho zajaca s dáždnikom, Šmolkov, zlú kráľovnú a mnoho ďalších rozprávkových bytostí. Ukázalo sa, že máme mnoho dobrých hercov, kostymérov, kulisárov, recitátorov a pozorných divákov.. 
  17.04.2018 15:24 | viac »
 • Všetky oddelenia ŠKD sa podieľali na príprave jarných výrobkov,ktoré  sa predávali na jarných trhoch.
  17.04.2018 15:12 | viac »
 • Dňa 15.3.2018 sa v školskom klube tvorilo pod vedením keramikára pána Smika. Deti samostatne vyrábali svietniky a misky.
  17.04.2018 14:57 | viac »
 • Deti z 5.oddelenia ŠKD sa zúčastnili výstavy maliarky Anny Kotvášovej . Výstavu sprístupnili pri príležitosti 20. výročia  umeleckej tvorby  maliarky.

  foto
   
  21.11.2017 17:26 | viac »
 • V jedno septembrové popoludnie sme si pripomenuli Svetový deň jabĺk. Deti 1. a 5. oddelenia sa s chuťou pustili do aktivít, ktoré sme pre nich pripravili. Páčila sa im aktivita s plastelínou a loptičkou alebo zhotovovanie plagátov. Po dobre odvedenej práci nesmela chýbať ochutnávka zdravých jabĺk. Bola to naozaj pochúťka.

  foto

  23.10.2017 17:46 | viac »
 • Školský klub detí pripravil v priestore chodby na druhom poschodí výstavu  FAREBNÁ JESEŇ. Zapojili sa všetky oddelenia ŠKD.
  22.10.2017 17:40 | viac »
 • Prváci a druháci z druhého oddelenia ŠKD si jesenné popoludnie spríjemnili návštevou dopravného ihriska. Deti si v rámci dopravného ihriska pripomenuli, že dodržiavanie pravidiel cestnej premávky je veľmi dôležité a potrebné pre nás všetkých.

  foto

  28.09.2017 16:03 | viac »
 • V utorok, 20. júna, deti 2. oddelenia ŠKD navštívili v Múzeu Spiša výstavu MORE – VEDECKÁ HRAČKA. Lektorka výstavy v úvode vysvetlila a názorne predviedla všetky vystavované exponáty, pripomenula pravidlá, ktoré deti majú dodržiavať a už nič nebránilo tomu, aby sme sa mohli zabávať pri skúšaní netradičných hračiek. Okrem pekných zážitkov z výstavy si deti obohatili a rozšírili svoje vedomosti. Fotografie z akcie nájdete v galérii.

  foto

  20.06.2017 22:22 | viac »
 • V posledných dňoch vo všetkých oddeleniach ŠKD vyrábali deti darčeky, ktorými potešia svoje mamičky, pri príležitosti DŇA MATIEK.

  foto

  14.05.2017 20:16 | viac »
 • Dňa 3. mája sa deti 3. a 4. oddelenia v rámci čitateľskej gramotnosti zúčastnili návštevy mestskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. V knižnici prebiehala beseda s pracovníčkou, ktorá rozprávala o známych spisovateľkách Elene Čepčekovej, Ľudmile Podjavorinskej a ich literárnej tvorbe.

  foto

  05.05.2017 20:38 | viac »
 • Ďalšou akciou, ktorá sa konala pri príležitosti ROKA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI, bola burza kníh v ŠKD, poobede 25. apríla. Deti si mohli so svojimi spolužiakmi vymeniť prinesené knihy (prípadne darovať spolužiakovi).

  foto

  25.04.2017 16:43 | viac »
 • Poďakovanie
  24.04.2017 16:24 | viac »
 • Dňa 3.4.2017 sme si s našími deťmi pripravili ukážky, ako sa dá tvoriť vo voľnom čase. Škôlkári, ktorí sa prišli zapísať na našu školu si mohli popozerať šikovnú prácu našich deti .

  foto

  21.04.2017 18:57 | viac »
 • Dňa 16,03,2017 sa deti zo 4. a 1. oddelenia ŠKD stretli na besede s členmi zdravotného krúžku pod vedením p.učiteľky PaedDr. A. Puhallovej. Oboznámili nás o prvej pomoci a transporte raneného.
   

  foto

  27.03.2017 09:06 | viac »
 • Vo štvrtok 2.3. 2017 sme s  deťmi z 1.oddelenia ŠKD navštívili múzeum Spiša , kde nás už čakali pracovníci múzea, aby nás oboznámili o šelmách žijúcich v našom regióne. Pozreli sme si krásne videá a nahrávky zvukov, ktoré vydávajú šelmy .

  Na záver tejto tvorivej aktivity sme si rozdali pracovné listy, ktoré sme vyplňovali. Pozoruhodné bolo aj prostredie múzea, ktoré sa nachádza v podzemných priestoroch.

   

  foto

  14.03.2017 18:56 | viac »
 • 1. februára sme v školskom klube privítali profesionálneho keramikára p. Petra Smika. Pod jeho vedením deti 1. a 2. odd. ŠKD vyrábali originálne svietniky. Práca s hlinou bola pre nich jedinečnou skúsenosťou a už sa všetci tešíme, kedy nám p. Smik prinesie vypálené výrobky.

  foto

  07.02.2017 09:38 | viac »
 • Len čo nám to poveternostné podmienky a kvalita snehu dovolili, pustili sme sa do stavby snehuliakov.  Nazáver sa deti 2. a 3. oddelenia ŠKD poriadne vyšantili v snehu.

  foto

  07.02.2017 09:37 | viac »
 • Pred Vianocami sme si v ŠKD pripomenuli zvyky a tradície, ktoré k čaru Vianoc neodmysliteľne patria. Deti 2. a 3. oddelenia mali možnosť vyskúšať si výrobu sviečok a vianočných ozdôb zo včelieho vosku.

  foto

  09.01.2017 18:20 | viac »
 • 21. decembra sa v telocvični konali vianočné trhy našej školy. Na trhoch bolo možné zakúpiť si za symbolickú cenu výrobky s vianočnou tematikou, ktoré pripravili s deťmi p. vychovávateľky a p. učiteľky prvého stupňa. Výťažok z predaja bude venovaný organizácii SVETIELKO POMOCI. Všetkým, ktorí priložili ruku z k zdarnému priebehu akcie, ďakujeme.

  foto

  22.12.2016 22:44 | viac »
 • O ZÚBKY SA TREBA STARAŤ.Tak znela veta, ktorú nám na začiatok besedy povedala pani dentálna hygienička Bc. Šoltýsová.
  Pozreli sme si prezentáciu, ako vyzerá zúbok, čo by sme nemali tak často a vo veľkom množstve konzumovať, aby sme mali
  krásne a zdravé zuby. Každý, kto správne odpovedal na otázky, dostal malú odmenu.
  Na záver sme si všetci zatlieskali, pretože sa nám beseda páčila a dozvedeli sme sa zaujímavé iformácie o zúbkoch.

  foto

  15.12.2016 18:37 | viac »
 • Dňa 29. 11.2016 sa konala v ŠKD Puzzliáda, ktorej sa zúčastnili zástupcovia ročníkov 1. až 4. Deti sa s nadšením pustili do skladania puzzlí. Pani vychovávateľky sledovali čas a tých najrýchlejších sme vyhodnotili na záver. Každé dieťa dostalo sladkú odmenu.

  foto

  06.12.2016 17:43 | viac »
 • Aj tento rok sú súčasťou vianočnej výzdoby na našom námestí stromčeky, ktoré vyzdobili jednotlivé základné školy a materské školy. Za našu školu sa akcie ozdobovania stromčeka zúčastnili žiačky 4.A s vychovávateľkami Mgr. Dášou Jarembákovou a Mgr. Máriou Dronzekovou.

  foto

  05.12.2016 19:06 | viac »
 • Dňa 28.11.2016 k mesiacu úcty k starším sa konal kultúrny program. Žiaci 1. stupňa a dievčatá z 5.A triedy vyjadrili svoju úctu starým rodičom, mamičkám a oteckom pestrým kultúrnym programom, ktorým potešili všetkých prítomných - básňami, scénkou, hrou na rôzne hudobné nástroje, tancom, pódiovou skladbou pod vedením p.uč. Puhallovej, Múdrej a p.vych. Wágnerovej. Na záver obdarovali žiaci svojích milých kvetmi, ktoré vyrobili v školskom klube.

  foto

  05.12.2016 20:27 | viac »
 • Deti z 3. a 4. oddelenia ŠKD sa stretli s členmi zdravotníkeho krúžku, ktorý vedie p. učiteľka PaedDr. A. Puhallová. Oboznámili nás s projektom HUMANITKO a nazáver názorne vysvetlili, ako je naše telo zásobované kyslíkom.

  foto

  25.11.2016 21:22 | viac »
 • V piatok, 18. novembra, sa deti z 2. a 3. oddelenia ŠKD preniesli do čias Levočskej bielej panej. Pútavé rozprávanie lektorky múzea bolo prispôsobené vekovej kategórii detí. Využili sme aj možnosť zapojiť sa do aktivít, ktorými bola výstava  LEVOČSKÁ BIELA PANI spestrená.

  foto

  21.11.2016 20:43 | viac »
 • Medzinárodný deň jabĺk sme si v ŠKD pripomenuli zábavným jabĺčkovým popoludním. Vychovávateľky, M. Melicharová a M. Dronzeková, pripravili súťaže s tematikou tohoto obľúbeného ovocia a na záver ochutnávku jabĺčok. Deti získali nové informácie a príjemne sa zabavili. Atmosféru akcie približuje fotogaléria.

  foto

  22.10.2016 19:48 | viac »
 • V piatok 23.9. sa konala verejná zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Pri tejto príležitosti sme v 2. oddelení ŠKD  pripravili besedu. Deti sa mohli viac dozvedieť o tom, kto sú zrakovo hendikepovaní ľudia, pre ktorých sa zbierka organizovala, s akými problémami sa stretávajú a ako môžu týmto ľuďom pomôcť v bežných situáciách. Súčasťou besedy boli aj jednoduché aktivity: stavanie pyramídy z kociek so zaviazanými očami, identifikácia predmetov hmatom a pod. Cieľom aktivít bolo zvýšiť empatiu detí a lepšie pochopiť problémy, s ktorými sa slabozrakí a nevidiaci denne stretávajú.

  foto

  25.09.2016 20:25 | viac »
 • Dňa 23.6.2016 sa v Spišskom osvetovom stredisku v Sp. Novej Vsi konala vernisáž regionálnej výtvarnej súťaže Ekovýkres,
  na ktorej boli vyhodnotené výtvarné práce žiakov v rôznych kategóriách. V druhej kategórii (1.-4. roč. ZŠ) získal náš žiak Milanko Martinický (1.A) krásne 1. miesto.  Srdečne blahoželáme!

  foto

  24.06.2016 11:23 | viac »
 • V rámci Ekokrúžku a ŠKD sa deti zapojili do environmentálnej súťaže Ekovýkres, ktorú vyhlásilo Spišské osvetové stredisko. V galérii si môžete pozrieť niektoré z detských prác.
   

  foto

  25.05.2016 22:08 | viac »
 • Dňa 11.5.2016 deti zo školského klubu navštívili galériu umelcov Spiša, ktorej súčasťou bola tvorivá dielňa ,,Ja som".Po krátkej, ale inšpirujúcej výstave fotografii si každé dieťa vytvorilo svoj vlastný papierový suvenír. Súčasťou Tvorivky bola hračka,ktorú si deti priniesli  so sebou a nakreslili si ju na suvenír. Z galérie sme si odniesli veľmi pekné 
  zážitky.

   

  foto

  17.05.2016 19:28 | viac »
 • Ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili tovar na školských jarných trhoch. Výťažok sme venovali Domovu dôchodcov v Spišskej Novej Vsi.V galérii si môžete pozrieť Ďakový list.

  foto

  12.05.2016 07:23 | viac »
 • Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci 3. a 5. oddelenia ŠKD zúčastnili aktivít, ktoré pre nich pripravili p. vychovávateľky. Zapojili sa do čistenia školského dvora - zber a následné triedenie odpadkov, zahrali si veselé environmentálne hry, vyskúšali svoju šikovnosť a vedomosti pri hádankách a poznávaní prírodnín.

  foto

  12.05.2016 07:23 | viac »
 • Dňa 25.4. sme s deťmi z ŠKD navštívili STM v Sp. Novej Vsi, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti z oblasti sochárstva od minulosti po súčasnosť - aké sú najväčšie sochy sveta, prečo sa stavajú sochy, súsošia, fontány,... Prezreli sme si aj výstavu fotografií umelca J. Čepila.

   

  foto

  28.04.2016 20:43 | viac »
 • V apríli, mesiaci lesov, sme si do ŠKD pozvali pracovníkov Lesov Slovenska, ktorí deťom zodpovedali na ich zvedavé otázky (Ako chránite les? Ktoré zvieratká sú bylinožravce, mäsožravce, všežravce? Na čo slúžia lienke bodky?...). Následne lesní pedagógovia deti zaujali rôznymi environmentálnymi aktivitami (Pexeso z plodov lesa, Lesná abeceda, Stopy, Lesné zrkadlo,...).

  foto

  22.04.2016 17:36 | viac »
 • Dňa 9. februára sme v ŠKD oživili ľudové tradície. Spolu s keramikárom sme vyrábali hlinené hrnčeky a zdobili ich starodávnym šnúrkovým ornamentom. Naša tvorivá dielňa bude po jarných prázdninách (v stredu) pokračovať glazovaním našich výtvorov.

  foto

  18.02.2016 12:45 | viac »
 • Vo štvrtok, 4. februára, sa konala v ŠKD beseda so zdravotníkmi. Témou besedy bolo PRIVOLANIE POMOCI A TRANSPORT ZRANENÉHO.

  foto

  07.02.2016 18:52 | viac »
 • Deň finančnej gramotnosti pokračoval aktivitami aj popoludní, v oddeleniach ŠKD.

  foto

  05.02.2016 10:44 | viac »
 • Dňa 28.1.2016 sa v ŠKD uskutočnila zberateľská burza. Deti si mohli medzi sebou vymieňať zberateľské kartičky, papierové obrúsky, kinder postavičky, pohľadnice... Zberateľská burza sa deťom veľmi páčila.

  foto

  29.01.2016 18:30 | viac »
 • 27. januára sa na mestskom cintoríne konala spomienková slávnosť, pri príležitosti oslobodenia mesta. Slávnosti sa zúčastnili aj deti  3. a 4. odd. ŠKD.

  foto

  28.01.2016 19:35 | viac »
 • V piatok, 18. decembra, sa na našej škole konali každoročné vianočné trhy. Výrobky  pripravili deti z jednotlivých oddelení školského klubu a tried 1. stupňa. Výťažok z predaja, ktorý bol vo výške pekných  366,64 EUR, sme odoslali na konto Neziskovej organizácie PLAMIENOK. V galérii si môžete pozrieť fotografie z tejto akcie a nájdete tam i ďakovný list organizácie PLAMIENOK. Posledná fotografia  je zo septembrového stretnutia rodín, o ktoré sa organizácia starala.

  foto

  13.01.2016 21:09 | viac »
 • Atmosféra Vianoc zavládla v ŠKD už pred niekoľkými dňami. V oddeleniach prebiehali tvorivé dielne s vianočnou tematikou. Deti pod vedením vychovávateliek vyrábali sviečky, vianočné ozdoby, zdobili medovníčky. Časť výrobkov je určená na predaj počas školských vianočných trhov.

  foto

  18.12.2015 20:21 | viac »
 • Súčasťou vianočnej výzdoby na našom námestí sú aj stromčeky, ktoré vyzdobili jednotlivé základné školy. Za našu školu sa akcie zúčastnili deti s vychovávateľkami Mgr. Dášou Jarembákovou a Mgr. Evou Múdrou.

  Podujatie zaznamenala aj miestna televízia: http://www.snv.sk/archiv/?video=151217-3

  foto

  18.12.2015 20:12 | viac »
 • Dňa 3. decembra nás v školskom klube detí navštívili mladí zdravotníci pod vedením PaedDr. A. Puhallovej. Zodpovedali nám na naše zvedavé otázky (Ako dýchame? Máme v brušku kosti? Ako prúdi v tele krv? Ako pracuje naše srdiečko? Stravujeme sa zdravo?) a prostredníctvom edukačných hier nám danú problematiku priblížili.

  foto

  03.12.2015 22:06 | viac »
 • 4. novembra zavítalo do ŠKD Bábkové divadlo spod Spišského hradu s rozprávkou DRAČIE PYTAČKY. Snímky vo fotogalérii zachytávajú atmosféru, ktorá na predstanvení vládla.

  foto

  10.11.2015 19:22 | viac »
 • Deti z ŠKD sa v októbri zapojili do súťaže „Navrhni a namaľuj si svoj kroj“, ktorú vyhlásilo STM v Spišskej Novej Vsi. Dňa 20.10.2015 sa konalo vyhodnotenie tejto súťaže. Za našu školu boli ocenené práce týchto žiakov:

  1.A  Leo Antonický

  1.A  Alexander Vaľo

  1.B  Ema Semešová

  4.B  Katarína Hvizdošová

  3.A  Olívia Rosová

  4.B  Sára Zarecká

  4.B  Paulína Tkáčová

  3.A  Bronka Pribulová

  3.A  Sofia Lesňáková

  Víťazom blahoželáme!

  foto

  28.10.2015 22:12 | viac »
 • Dňa 19. októbra nás v školskom klube detí navštívila dentálna hygienička. Zábavnou formou deťom vyrozprávala, ako vznikajú a ako si žijú zubné kazy, poučila deti o zubnej hygiene a správnej výžive. Potom nasledovala ukážka a tréning správnej techniky čistenia zúbkov.
   
  19.10.2015 22:32 | viac »
 • Žiaci z 1. st. ZŠ a deti zo školského klubu spríjemnili októbrové popoludnie obyvateľom Domu opatrovateľskej služby. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ich potešili básničkami, pesničkami, tancom, hrou na hudobných nástrojoch i vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

  foto

  16.10.2015 21:43 | viac »
 • Deti z ŠKD aj tento rok prezentovali tému jesene prírodninami a svojimi výrobkami. Výstavu si môžete pozrieť v kútiku pri kabinete ŠKD.

  foto

  15.10.2015 12:23 | viac »
 • Dňa 1. 10. 2015 sa deti zo školského klubu zúčastnili výstavy v STM, kde si mohli pozrieť  historické obrazy a bábiky oblečené v ľudových krojoch. Po výstave nasledovala tvorivá dielňa. Deti tu mohli navrhnúť vlastný ľudový kroj. Detské výtvory sme odovzdali do súťaže.                           

  foto

  06.10.2015 21:48 | viac »
 • Hobití dom, zelená strecha, prírodná záhrada...

  Dňa 30. septembra sa skupinka žiakov z 5.C triedy zúčastnila exkurzie v Ekologickom vzdelávacom centre Sosna v Družstevnej pri Hornáde. Okrem rozprávkového domčeka z hliny nás v tomto centre zaujali ukážky funkčného využitia obnoviteľných zdrojov energie (solárna sušička na ovocie a zeleninu, prírodná chladnička, sprcha so solárnym ohrevom) i unikátne ekologické stavebné postupy a materiály. Dozvedeli sme sa tu niečo nové nielen o prírode, ekológii a životnom prostredí, ale aj o energii, fyzike, chémii, estetike. Exkurzia  sa nám veľmi páčila.

  foto

  03.10.2015 17:02 | viac »
 • V pondelok, 1. júna, sme pri príležitosti MDD zorganizovali na školskom dvore veselé športové popoludnie. Deti si zasúťažili aj s netradičným športovým náradím – balansovací slimák, odrážacia plachta, skákacie vrecia, chodúle. Za svoje výkony boli okrem pochvaly odmenené aj drobnými sladkosťami.

  foto

  02.06.2015 19:35 | viac »
 • Posledné májové  popoludnie v ŠKD sme si spríjemnili divadielkom.  Príbeh o pyšnej princeznej nám zahrali herci z Divadla Portál v Prešove. Rozprávka sa nám veľmi páčila.

  foto

  04.06.2015 17:50 | viac »
 • Milý návrat do sveta hračiek v minulosti zažili deti z ŠKD na návšteve výstavy Spomienky na detstvo v STM.  Pútavou prednáškou nám pani Rosová predstavila najrozličnejšie detské hračky našich predkov – najstaršiu hračku JOJO, vĺčka, káču, medvedíkov, drevené hračky, skladačky, hojdacích koníkov, bábiky, kočiariky, kolísky, detské kuchynky, domčeky...  Výstava sa nám veľmi páčila.

  foto

  26.05.2015 17:34 | viac »
 • Tomu, kto čisté srdce nosí,

  k radosti veľa netreba.

  Ten ľahko vzlietne

  z rannej rosy

  na chromých krídlach do neba.

  Detičky Božie

  Hviezdy bludné

  Ľalie tiahnu za nimi

  Boh to vie

  a nezabudne.

   A nezabúdate ani Vy.

  (Milan Rúfus)

   

  ŠKD ďakuje všetkým, ktorí si zakúpili výrobky na školských jarných trhoch. Vyzberanou sumou 200,- € sme prispeli na Detskú onkológiu v Košiciach.

  foto

  19.05.2015 19:32 | viac »
 • Medzinárodný deň múzeí oslávili deti z ŠKD netradične. Vo svetle lampášov si prehliadli 90 m dlhú štôlňu Michal, ktorú nám sprístupnilo Slovenské technické múzeum v Sp. Novej Vsi.  STM ďakujeme za pekný zážitok v podzemí .

  foto
  Reportáž TV REDUTA: http://www.snv.sk/archiv?video=150519-1

  19.05.2015 20:29 | viac »
 • Dňa 7. mája sa deti z ŠKD zúčastnili spomienkovej slávnosti spojenej s kladením vencov na mestskom cintoríne. Spomienková slávnosť sa konala pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny.

  foto

  08.05.2015 13:33 | viac »
 • Dňa 24. apríla deti z ŠKD navštívili modelársku výstavu v STM. O vzniku, histórii a vývoji modelárstva nás poinformoval Ing. L. Jakubčo. Deťom priblížil športové modelárstvo a význam tvorby modelov pre svet. Výstava sa nám veľmi páčila.

  foto

  29.04.2015 19:01 | viac »
 • Dňa 20. apríla deti z ŠKD strávili príjemné popoludnie s pracovníkmi Štátnych lesov. Naše pozvanie prijali a podujatie viedli p. Ing. Diana Starinská a p. František Richtarčík. Svoje vedomosti, kreativitu a šikovnosť  si deti vyskúšali pri hrách : Múdry povrázok, kimové hry s prírodninami, textové prešmyčky – názvy a obrázky zvierat, pri výrobe drobných ekohračiek z prírodného materiálu.

  foto

  24.04.2015 19:23 | viac »
 • 13. februára sa v telocvični našej školy konal karneval žiakov prvého stupňa. Hlavný program bol z dielne KUZELNÍKA WOLFA, ktorý sa postaral aj o priebeh nasledovnej diskotéky. Vytancovaní účastníci karnevalu mali možnosť osviežiť sa pripraveným čajom. Jednotlivé masky neboli odmeňované, každé dieťa dostalo balíček cukríkov.

  foto

  19.02.2015 20:13 | viac »
 • Začiatkom februára si deti z ŠKD v STM prezreli pestrú škálu cestovnej batožiny používanej vo všetkých možných dopravných prostriedkoch, od lodí cez koče, vlaky, automobily, autobusy, lietadlá a batožinu pri cestovaní "po vlastných", v období od začiatku masového cestovania v 2. polovici 19. storočia, až po jeho prudký rozmach v 20. storočí. Osobitnú pozornosť si zaslúži batožina významných osobností, napr.: Ivana Stodolu, Jozefa Golonku, Kataríny Ráczovej, Gaba Zelenaya.....

  foto

  12.02.2015 17:56 | viac »
 • Začiatkom kalendárneho roka už tradične organizujeme v ŠKD zberateľskú burzu. Doplniť a obohatiť svoje zbierky majú deti možnosť nie kúpou, ale systémom výmeny: zberateľský predmet za zberateľský predmet. Ako sa toto podujatie vydarilo a aká atmosféra na burze vládla, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  foto

  23.01.2015 19:36 | viac »
 • Aj v mesiaci január nás v školskom klube detí navštívili mladí zdravotníci pod vedením PaedDr. A. Puhallovej, aby nás naučili, ako môžeme aj my pomôcť zranenému človeku. Deti si hravou formou vyskúšali rôzne techniky transportu raneného, pobesedovali so zdravotníkmi a upevnili si zásady prvej pomoci.

  foto

  22.01.2015 19:18 | viac »
 • S blížiacimi sa Vianocami si v školskom klube detí pripomíname zvyky a tradície, ktoré k čaru Vianoc neodmysliteľne patria. V jednotlivých oddeleniach ŠKD sme zdobili medovníčky a už tradične pod vedením Mgr. M. Dronzekovej vyrábali sviečky zo včelieho plástu a odlievali vianočné ozdôbky na stromček. Vyrobené výrobky z tvorivých dielní a ďalšie výrobky detí z ŠKD poputujú na školské vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v stredu a vo štvrtok v popoludňajších hodinách. Srdečne Vás pozývame!

  foto
   
  15.12.2014 19:59 | viac »
 • Stalo sa už tradíciou, že v novembri organizujeme v rámci ŠKD súťaž v skladaní puzzle. V tomto školskom roku súťažili len žiaci našej školy. Zo strany detí bol záujem súťažiť veľký a sladkú odmenu dostal každý účastník. Víťazi jednotlivých kategórií si prevzali medaily a podľa umiestnenia ďalšiu odmenu. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, aby sme objektívne zohľadnili počet dielikov skladačiek a zastúpenie detí podľa ročníkov.

  foto

   

  VÝSLEDKY

  I. Kategória: 1. Vanesa Vrončová – 1.C

                          2. Pavel Lusk – 1.C

                          3. Samuel Hanzely – 1.C

  II. Kategória: 1. Sofia Lesňáková – 2.A

                          2. Lenka Stanková – 2.B

                          3. Natália Tkáčová – 2.B

  III. Kategória: 1. Juraj Leskovjanský – 2.B

                          2. Klaudia Chudobová – 2.A

                          3. Lýdia Pekárová – 2.A

  IV. Kategória: 1. Ema Jašková – 4.C

                          2. Šimon Sedlák – 3.A

                          3. Dávid Hudy – 4.C

  Víťazmi sa môžu cítiť všetci, ktorí sa súťaže zúčastnili a prejavili svoju snahu a šikovnosť.

   

  28.11.2014 19:13 | viac »
 • V piatok, 21. novembra popoludní, sme v ŠKD privítali PaedDr. A. Puhallovú s mladými zdravotníkmi, ktorí nám zábavnou formou priblížili niektoré funkcie nášho organizmu. Vedomosti detí obohatili rady, ako si upevňovať zdravie a akých zlozvykov sa majú čo najskôr zbaviť.

  foto

  23.11.2014 20:12 | viac »
 • 50 rokov ochrany prírody bolo témou výstavy, ktorú pripravili vo svojej budove pracovníci Správy národného parku Slovenský raj. Stredisko enviromentálnej výchovy sme navštívili v rámci ŠKD.

  foto

  16.11.2014 21:09 | viac »
 • Aj počas tejto jesene sme priestory vedľa detského kútika skrášlili  jesennými výtvormi detí z ŠKD. Výstavka potrvá do 7. novembra. Srdečne Vás pozývame!

  foto

  28.10.2014 20:05 | viac »
 • Piatkové popoludnie v školskom klube detí bolo naozaj zábavné. O zábavu sa nám postarali herci z Divadla Portál v Prešove, ktorí nám zahrali veselú i strašidelnú bábkohereckú rozprávku Nebojsa.

  foto

  24.10.2014 21:08 | viac »
 • Svetový deň jabĺk si pripomíname v mesiaci október, preto boli jabĺčka hlavnou témou besedy, ktorú sme pripravili v ŠKD. Deti sa dozvedeli zaujímavé informácie o tomto obľúbenom ovocí a jeho význame pre zdravú výživu. Do diskusie sa aktívne zapojili. Príjemné popoludnie sme zakončili ochutnávkou jabĺčok a jablkových výrobkov.

  foto

  24.10.2014 20:54 | viac »
 • Slnečné jesenné popoludnia si prváci a druháci z ŠKD spríjemnili návštevou dopravného ihriska. V úlohe jazdcov i chodcov si pripomenuli, že dodržiavanie pravidiel účastníkov cestnej premávky je veľmi dôležité a potrebné pre nás všetkých.

  foto

  22.10.2014 18:33 | viac »
 • Slovami úcty a vďaky spríjemnili deti z ŠKD októbrové popoludnie obyvateľom Domu opatrovateľskej služby. Súčasťou návštevy bola aj prednáška ekopoľnohospodárky p. Z. Homolovej o sile liečivých rastlín. Dôchodcom sme uvarili chutný čaj z arónie a potešili sme ich básničkami, pesničkami, hrou na hudobných nástrojoch i vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
   

  foto

  20.10.2014 22:00 | viac »
 • Šesťdesiate roky zostanú navždy v dejinách ľudstva očarujúcim obdobím. Začiatkom desaťročia obletel Zem prvý kozmonaut a koncom toho istého desaťročia pristáli ľudia na Mesiaci. Autá boli dostupnejšie, poradovníky na ne kratšie. Na stránkach Roháča sa objavujú karikatúry, kde autá obmedzujú ľudí a stávajú sa aj ekologickou hrozbou... S pojmom karikatúra, s výberom kresieb zo stránok Roháča i s ďalšími veselými dielkami sme sa s deťmi z ŠKD oboznámili dňa 17.10. v STM. Výstava bola tematicky doplnená o zbierku áut (hračiek), modely lietadiel a rakiet. Žiakov najviac zaujal model železnice H0, ktorý poskladal otec našej žiačky Olívie Rosovej. Jedná sa o funkčný model, kde sa na ploche 3 x 1,5 m po koľajniciach premávajú vláčiky. Výstava sa nám veľmi páčila.

  foto

  20.10.2014 03:25 | viac »
 • Zdravé zuby sú dôležité nielen pre pekný úsmev, ale aj pre dobré zdravie celého organizmu. Ako sa starať o svoje zúbky, nám vysvetlila a názorne ukázala odborníčka na túto problematiku - dentálna hygienička p. Vrončová.  Kvalitnú starostlivosť potrebuje už mliečny chrup, ktorý je základom pre budúce - trvalé zuby. Veríme, že pútavá ukážka pomôže deťom zachovať si bezchybný chrup aj v dospelosti.

  foto
  25.09.2014 21:30 | viac »
 • Dobrovoľnícka aktivita žiakov našej školy pokračovala dňa 5. septembra opäť na ekofarme AFRA na Odorici. Už známe prostredie farmy nás prekvapilo farebnosťou kvetov liečivých rastlín a bohatou úrodou plodov arónie čiernej. Skupinky žiakov s radosťou pomáhali pri zbere tejto zdravej pochúťky. Mladší žiaci zručne popresádzali aj rôzne mladé liečivé rastliny. Obklopení zeleňou a zvieratkami sme tu prežili príjemné dopoludnie. 

  foto

  10.09.2014 21:20 | viac »
 • Po stopách tradičného ekopoľnohospodárstva sme sa so skupinou žiakov z našej školy vydali dňa 24. júna 2014  na ekofarmu AFRA na Odorici. Súčasťou aktivít projektu Ekoremeselníci bola exkurzia a dobrovoľnícka pomoc pri zbere liečivých rastlín. Na farme sme si obzreli zvieratká, ktoré tu žijú a dali sme sa do práce - pomáhali sme čistiť parcelu kapucínky väčšej od inváznych rastlín, sadiť uhorky, presádzať rastliny rodioly ružovej a šišiaka bajkalského, zbierať kvety slezu maurského a divozelu veľkokvetého, ktorý patrí medzi najstaršie liečivé rastliny na Zemi a každý jeho kvietok kvitne iba jeden jediný deň. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu tejto farmy na konci vegetácie.

  foto

  26.06.2014 20:12 | viac »
 • Zábavné popoludnie venované deťom z ŠKD sme uskutočnili pod heslom: „Hraj sa, čítaj, športuj a relaxuj!“ Na jednotlivých stanovištiach školského dvora sa konali zábavné súťaže športového charakteru a herné aktivity podporujúce rozvoj prírodovedného vzdelávania našich žiakov. Okrem sladkostí boli odmenou pre jednotlivé oddelenia didaktické hry na rozvoj prírodovedného poznávania a knihy o prírode a zvieratkách hradené zo školského projektu Ekoremeselníci.

  foto

  07.06.2014 18:46 | viac »
 • Oslavy Dňa detí v meste žiačky našej ZŠ spríjemnili ostatným deťom ekostánkom na námestí. Návštevníci osláv tu mohli vidieť ukážky výroby sviečok zo včelieho vosku a balenie prírodných mydiel. Žiačky prostredníctvom letákov informovali verejnosť o školskom projekte.

  foto

  03.06.2014 19:29 | viac »
 • Tajomstvo výroby prírodného mydla sme si vyskúšali dňa 28.5.2014 na tvorivej dielni v rámci projektu Ekoremeselníci. Trieda sa premenila na voňavú oázu, účastníci tu kombinovali rôzne vône, prírodné farbivá, bylinky, silice, do mydiel pridávali farebné kamienky pre šťastie,... Každý tvorca si to svoje "NAJ" mydielko nakoniec odniesol domov.
  Reportáž z TD - TV Reduta: http://www.snv.sk/?tvarchiv=1&videoID=140530-2

  foto

  01.06.2014 11:31 | viac »
 • V rámci prírodovedno-enviromentálnej TOV sme v ŠKD pri príležitosti Dňa Zeme uskutočnili enviromentálne hry spojené s čistením školskej záhrady.

  foto

  27.05.2014 23:18 | viac »
 • Dňa 21.5.2014 sa v školskom klube detí v rámci projektu Ekoremeselníci uskutočnila tvorivá dielňa zameraná na výrobu sviečok zo včelieho vosku. Zúčastnení si tu mohli vyrobiť sviečky rôzneho tvaru a farby. Prácu so včelími plástami si všetci pochvaľovali, no zároveň si preverili svoju trpezlivosť a zručnosť pri práci s týmto príjemným prírodným materiálom.

  Reportáž z TD - TV Reduta: http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&videoID=140523-3

  foto

  01.06.2014 11:33 | viac »
 • Ekopopoludnie v krásnej prírode Slovenského raja sme dňa 16.5.2014 odštartovali zberom odpadkov smerom ku včelínu pána Kupčíka. Žiaci chceli súťažiť, a tak sme sa rozdelili na dve družstvá. Vyhodnotenie súťaže dopadlo 1:1, preto si sladkú odmenu v pondelok v ŠKD prevezmú všetci malí ochranári. S dobrým pocitom, že sme pomohli prírode, pokračovala naša skupinka ku včelínu. Pán Kupčík nám porozprával o tom, ako včielky žijú, ako sa včelár o ne musí starať, aby sme mali chutný a zdravý med. Už vieme, že hoci je včielok v úli veľa a pôsobia neusporiadane, každá z nich tu má svoje miesto a úlohu. Deti musíme pochváliť za odvahu a statočnosť pri narábaní so včelím dielom. Táto skúsenosť im ukázala, že ak sa so včielkami narába pokojne a odborne, prehnaný strach z ich útoku nie je na mieste.

  Ďakujeme včelárovi p. Mgr. Š. Kupčíkovi, PhD.  za zaujímavú prednášku a zážitky, ktoré nám ochotne sprostredkoval.

  foto

  17.05.2014 20:25 | viac »
 • Od začiatku mája sa v škole realizujú prípravné práce k ďalším aktivitám súvisiacim s projektom Ekoremeselníci - príprava výstavy žiackych projektov v spolupráci s p. uč. Ing. A. Broškovou, príprava dotazníkov pre rodičov, výroba propagačného materiálu a pracovných podložiek na realizáciu tvorivých dielní.

  foto

  13.05.2014 19:20 | viac »
 • To, že hlúposť kvitne v každom veku a láska prekoná aj najväčšiu hlúposť na svete, potvrdili hrdinovia žartovnej rozprávky "O hlúpej žene", ktorú prišli priamo do našej školy zahrať herci Divadla Portál z Prešova. Aká bola atmosféra na predstavení, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  foto

  09.05.2014 20:01 | viac »
 • 16. apríla zorganizovali vychovávateľky ŠKD v priestoroch chodby na druhom poschodí jarné trhy. S predajom výrobkov ochotne vypomohli aj mamičky našich detí. Výťažok z predaja bol venovaný KS Alžbetka, n.o. (ďakovný list - fotogaléria).

  foto

  07.05.2014 19:24 | viac »
 • V spolupráci so ZOO v Sp. Novej Vsi sa aj deti z ŠKD zapojili do výtvarnej súťaže súvisiacej s informačnou kampaňou „Od pólu k pólu.“ Predmetom kampane sú svetové póly, zvieratá, ktoré tu žijú a tiež to, čo ich ohrozuje.

  foto

  02.05.2014 19:26 | viac »
 • Koncom apríla sme v ŠKD uskutočnili informačnú kampaň k projektu Ekoremeselníci formou rovesníckeho vzdelávania smerom od starších žiakov k mladším. Zaujímavú debatiádu o problematike BIO - NEBIO viedla skupina dobrovoľníčok z 8.A triedy.


  foto

  02.05.2014 19:02 | viac »
 • Počas histórie ľudstva sa nazeranie na povahu vesmíru zásadne menilo. Astronómovia nám ponúkli množstvo teórií a po vynájdení ďalekohľadu došli k presvedčeniu, že ani Slnko nie je stredom vesmíru ... A ako vidia vesmír deti v súčasnosti? 
  To si môžete pozrieť v našej fotogalérii prác detí z ŠKD, s ktorými sa zapojili do výtvarnej súťaže.

  foto

  30.04.2014 21:55 | viac »
 • Dňa 25.4. sme sa s deťmi zo školského klubu vybrali do múzea na výstavu bábik. Výstava bola prezentovaná unikátnou zbierkou bábik, pochádzajúcich zo 63 krajín a regiónov sveta. Z Európy, Ázie, Ameriky, Austrálie a Afriky. Všetky vystavované bábiky boli nádherne oblečené a reprezentovali svoju krajinu a jej kultúru. Deťom sa veľmi páčili bábiky, ktoré pochádzali zo Slovenska. Z výstavy sme odchádzali s krásnym kultúrnym  zážitkom.

  foto

  28.04.2014 19:52 | viac »
 • V mesiaci apríl bola naša škola ocenená v rámci 6. ročníka grantového programu Cena Embraco za ekológiu za environmentálny projekt Ekoremeselníci. Víťazný projekt, ktorý je zameraný na poznávanie ekologického poľnohospodárstva, ľudových tradícií a na dobrovoľnícku pomoc v regióne Spiš, budeme v škole realizovať od apríla do decembra 2014. O jednotlivých aktivitách súvisiacich s projektom Vás budeme informovať. 
  http://www.snv.sk/?tvarchiv=1&videoID=140424-1

  foto

  24.04.2014 20:38 | viac »
 • Dňa 15.4.2014 deti z ŠKD zažili pekné zábavné popoludnie s pracovníkmi OZ Lesov Prešov. Celé popoludnie sa nieslo v znamení ekohier, ktoré viedli p. Ing. Diana Starinská a p. František Richtarčík. Deti si vyskúšali svoj postreh, zmysly a schopnosti pri hrách ako: Múdry povrázok, textové prešmyčky – názvy zvierat, kimové hry s prírodninami, rovnováha a spolupráca pri chôdzi na snežniciach, pri výrobe drobných ekohračiek a školských pomôcok z prírodného materiálu.

  foto

  23.04.2014 20:40 | viac »
 • Začiatkom apríla si štvrtáci zo školského klubu detí a žiaci z 1.A triedy pripomenuli ľudové zvyky a tradície prostredníctvom výstavy Gazdovský dvor. Deti sa oboznámili s baníctvom a so životom na dedine v minulosti.

  foto

  03.04.2014 20:49 | viac »
 • Dňa 26. marca si deti zo školského klubu prezreli výstavu trofejí zveri ulovenej v sezóne 2013/2014. Žiakom sa výstava páčila.

  foto

  30.03.2014 21:23 | viac »
 • Tvorivá dielňa s hlinou z dôvodu veľkého záujmu žiakov pokračovala v školskom klube detí dňa 19. marca glazovaním vyrobených hlinených hrnčekov. Naši malí zdatní hrnčiari si širokou škálou farebných odtieňov svoje hlinené výtvory skrášlili a originálne výtvory  po vypálení s radosťou odniesli domov.

  foto

  30.03.2014 21:13 | viac »
 • Podporiť záujem o pitný režim a zvýšiť informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody sme sa rozhodli dobrovoľníckou aktivitou vo firme Embraco dňa 21. marca 2014. V rámci Svetového dňa vody tu žiačky 9.B triedy uskutočnili pre zamestnancov firmy súťažnú ochutnávku vody z vodovodu vs. vody z obchodu.

  foto

  25.03.2014 09:55 | viac »
 • Dňa 18. marca sa štvrtáci zo školského klubu detí a prváci v rámci krúžku zúčastnili výstavy Banícka tradícia v umeleckých prejavoch. Žiakov zaujala pútavá prednáška o baníctve na Spiši i zaujímavé exponáty. Banícke motívy v umení nám priamo na výstave priblížili umelci aj maľovaním svojich obrazov.

  foto

  19.03.2014 20:30 | viac »
 • Karnevalu v telovični školy sa aj vychovávateľky ŠKD zúčastnili v maskách.
  10.03.2014 21:23 | viac »
 • Dňa 26. februára 2014 sa v školskom klube detí tvorilo s naozajstnými odborníkmi. Pod vedením pána Smika a jeho manželky si deti samostatne vyrábali originálne hlinené hrnčeky. Priestor tu dostala detská kreativita a fantázia. Výsledky práce malých keramikárov môžete posúdiť vo fotogalérii.

  Zaujímavé výtvory detí plánujeme v prípade záujmu skrášliť glazovaním v ďalšej tvorivej dielni.

  foto

  28.02.2014 10:06 | viac »
 • Ako mamičky prali? Ako žehlili? Čím si večer svietili? Tieto a mnoho iných kurióznych zaujímavostí zo života starých a prastarých rodičov sa deti z ŠKD dňa 25.2. dozvedeli prostredníctvom oživenia muzeálnych predmetov. Spoznali život svojich rovesníkov spred niekoľkých desaťročí. V tvorivej dielni pri svetle lámp si zhotovili originálny darček na pamiatku. Výstava sa deťom veľmi páčila.

  foto

  26.02.2014 19:02 | viac »
 • V sobotu 8. 2. 2014 si naši budúci prváčikovia overili svoju školskú zrelosť absolvovaním Kernovho testu. Ich rodičia si prezreli priestory školy. Oboznámili sa s učebnicami anglického jazyka, s aktivitami žiakov na vyučovaní informatickej výchovy a v záujmovom útvare športové hry, ako i v tvorivej dielni školského klubu detí.

  foto

  24.02.2014 17:45 | viac »
 • Dňa 29.1.2014 sa v ŠKD uskutočnila zberateľská burza. Žiaci si  mohli doplniť svoje zbierky a oboznámiť sa so záujmami ostatných žiakov.

  foto

  07.02.2014 18:58 | viac »
 • Tohtoročná zima bola na sneh veľmi skúpa. Teploty prekonávali dlhoročné rekordy a v ŠKD sme mali plán postaviť snehuliakov - symboly zimy. Keď sa počasie trocha "umúdrilo", vytvorli sme na školskom dvore aspoň niekoľko farebných minisnehuliačikov. Fotografie dokazujú, že my sa nikdy nevzdávame a radosť zo spoločného diela nám nepokazí žiadne počasie.

  foto

  06.02.2014 11:51 | viac »
 • Dňa 27. januára 2014 sa deti z ŠKD zúčastnili spomienkovej slávnosti na mestskom cintoríne. Spomienková slávnosť spojená s kladením vencov sa konala pri príležitosti oslobodenia mesta Spišská Nová Ves.

  foto

  28.01.2014 19:30 | viac »
 • Vianočný čas je obdobím, kedy ožívajú mnohé zabudnuté tradície. V ŠKD sme tento rok pripravili vianočné odpoludnie s ukážkou výroby sviečok zo včelieho vosku. Deti si mohli vyskúšať stáčanie sviečok z voskového plástu, zdobenie kúskami vosku a voskovými pásikmi. Odlievanie sviečok z roztaveného včelieho vosku do foriem, predviedli p. vychovávateľky. Súčasťou odpoludnia bolo aj malé pohostenie pri príjemných vianočných melódiách. Akcie sa zúčastnili žiaci 1. a 4. oddelenia ŠKD.

  foto

  20.12.2013 23:11 | viac »
 • Dňa 12. decembra sa v ŠKD uskutočnila beseda s príslušníkom policajného zboru, ktorý poučil deti o pravidlách  a správaní sa v cestnej premávke,  dopravných značkách i ako prežiť v lese.

  foto

  20.12.2013 23:01 | viac »
 • Dňa 26.11.2013 nás deti z ŠKD presvedčili o svojej zručnosti v skladaní puzzlí na čas. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Víťazov potešila medaila a sladká odmena.

  foto

  10.12.2013 17:54 | viac »
 • Dňa 18.11.2013 sa v školskom klube detí uskutočnilo stretnutie s mladými zdravotníkmi. Žiaci zo zdravotníckeho krúžku pod vedením PaedDr. A. Puhallovej nás poučili o tom, ako si máme chrániť svoje zdravie, ako si správne ošetriť ľahké poranenia, odreniny...

  foto
  26.11.2013 20:42 | viac »
 • Čo všetko sa môže stať, keď sa zbojníkovi prvá lúpež nepodarí, sa deti z nášho školského klubu dozvedeli v piatok 8.11.2013 vo veselej rozprávke s pesničkami pod názvom Zbojnícka kráľovná. Herci z Divadla Portál nám takto spríjemnili popoludnie pekným  rozprávkovým príbehom o začínajúcom zbojníkovi, ktorý sa vydá na kráľovský dvor ukradnúť princeznú a o svete, kde zlodej nemusí byť zlý a kráľovná vždy len dobrá...

  foto

  10.11.2013 18:30 | viac »
 • Medzinárodný deň jabĺk sme si pripomenuli aj v ŠKD. Dôležité informácie o našom najrozšírenejšom ovocí sprostredkovala deťom hravou formou PaedDr. A. Puhallová. Veselé popoludnie spestril tanec na melódiu pesničky "O jabĺčku", súťaž v prekonávaní prekážok s jabĺčkom na hlave, aj kolektívna výroba plagátu s maxijablkom.

  Aktivity sa zúčastnili 3 oddelenia ŠKD.

  foto

  23.10.2013 20:00 | viac »
 • Podujatie, Školská knižnica - brána do života, bude pokračovať aj popoludňajšími aktivitami v školskom klube detí. Nahliadnutím do jednotlivých oddelení ŠKD môžete vidieť ako vznikajú leporelá z najmilších rozprávok detí, zúčastniť sa burzy kníh, v ďalších oddeleniach zvieratká ožijú prostredníctvom známych bájok a tvorivej dramatiky.

  Srdečne Vás pozývame!

  20.10.2013 19:58 | viac »
 • 10. októbra deti z ŠKD navštívili dôchodcov žijúcich v blízkom Dome opatrovateľskej služby. Október je Mesiac úcty k starším, preto ich návšteva bola spojená s prianím pevného zdravia a radosti zo života. Seniorov obdarovali vlastnoručne vyrobenými kytičkami z pestrofarebného jesenného lístia aj srdiečkami. Nechýbali slová úcty a vďaky.
  

  foto

  14.10.2013 20:35 | viac »
 • 20.9.2013
  V piatok 20.9.2013 sa deti z 3. oddelenia ŠKD zúčastnili tvorivej dielne v Galérii umelcov Spiša.
  Tvorivá dielňa bola zameraná na netradičné maľovanie ikon. Deti mali príležitosť prezrieť si výstavu a pracovať na svojich dielach v priestoroch galérie. Tvorivá dielňa sa im veľmi páčila.

  foto

  02.10.2013 11:28 | viac »
 • 15.9.2013
  ZDRAVÉ ZUBY 
  Je veľkou chybou myslieť si, že mliečne zuby našich detí nás nemusia príliš trápiť, lebo sa ich aj tak zbavia. Majú totiž dôležitú úlohu pri správnom vývoji ústnej dutiny.
  Mliečne zúbky sú základom zdravého, dokonalého chrupu v dospelosti. Naučme svoje deti starať sa o ne, veď to za ich príťažlivý úsmev stojí. Zásady správnej starostlivosti o zuby detí
  v školskom veku nám do školského klubu detí prišla vysvetliť naozajstná pani dentálna hygienička, ktorá nám všetkým pútavo aj názorne predviedla ako na to....
  02.10.2013 11:30 | viac »
 • 1.10.2013
  ŠKD aj túto jeseň pripravil výstavu prác detí z jesenných plodov, ktoré niekoľko dní  budú skrášľovať priestory našej školy na druhom poschodí pri detskom kútiku.
  Srdečne Vás pozývame!

  foto

  02.10.2013 22:10 | viac »
 • 26.9.2013
  ŠKD vyhlasuje od 1.10.2013 zber gaštanov. Nazbierané gaštany môžete priniesť do školy a nechať v školskej záhrade pri skleníku.
  Finančné prostriedky získané zo zberu gaštanov plánujeme využiť na nákup športového náradia do ŠKD - lopty, švihadlá...
  01.10.2013 18:52 | viac »
 • 11.04.2013 19:56 | viac »