• Prax študentov 4.ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej  v Levoči.
    • Prax študentov 4.ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči.

    • 30.03.2020 20:13
    • Počas dvoch týždňov sa v oddeleniach školského klubu detí uskutočnila prax študentov 4.ročníka.

       Súčasťou praxe študentiek boli rôzne aktivity s deťmi , počas ktorých uplatňovali inovatívne metódy

       výchovy a vzdelávania, v rámci voľnočasových aktivít.

       Svoje aktivity s deťmi zvládli na veľmi dobrej úrovni. Deti boli ich prítomnosťou nadšené.

       Sme radi, že si pre svoju absolventskú prax vybral našu školu.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

      

     fotoalbum

    • viac
    • Hráme sa na obchod
    • Hráme sa na obchod

    • 05.02.2020 17:24
    • V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti sa v ŠKD dňa 31.1.2020 uskutočnila aktivita pod názvom Hráme sa na obchod. Deti sa premenili na predavačov a kupujúcich a narábali s vyrobenými euro peniazmi. Deti predávali a nakupovali rôzne hračky, knihy, kartičky a iné zaujímavé predmety. Za tieto príspevky ďakujeme Vám, milí rodičia, lebo iba vďaka nim sa naše popoludnie vydarilo. Deti odchádzali spokojné a šťastné.

     fotoalbum

    • viac
    • Spomienková slávnosť
    • Spomienková slávnosť

    • 01.02.2020 13:37
    • Dňa 27. januára 2020  sa deti z ŠKD zúčastnili spomienkovej slávnosti na mestskom cintoríne. Spomienková slávnosť spojená s kladením vencov sa konala pri príležitosti 75. výročiaoslobodenia mesta Spišská Nová Ves.

     fotoalbum

    • viac
    • Návšteva Múzea Spiša
    • Návšteva Múzea Spiša

    • 19.01.2020 16:18
    • Deti 1. a 5. oddelenia ŠKD navštívili 15.1. Múzeum Spiša, kde sa mohli dozvedieť, ako vyzeral fotoateliér v minulosti, ako vznikali fotografie, pri akých príležitostiach sa ľudia fotografovali a ako sa obliekali. Niektoré deti si aj zapózovali s historickými rekvizitami.

     fotoalbum

    • viac
    • Poďakovanie
    • Poďakovanie

    • 17.01.2020 18:07
    • Milí rodičia a žiaci, ďakujeme Vám za podporu, ktorú ste preukázali zakúpením výrobkov na vianočných trhoch v ŠKD.

     Výťažok z predaja vo výške 210,- € sme zaslali na verejný účet zriadený mestom Prešov, určený na pomoc občanom postihnutým tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove.

    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • levocska11@gmail.com
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 0911 852 130 poverená zastupovaním PaedDr. Alena Minďašová 053/4299803 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Pitoňáková 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie