Navigácia

Múzeum Spiša

Vo štvrtok 2.3. 2017 sme s  deťmi z 1.oddelenia ŠKD navštívili múzeum Spiša , kde nás už čakali pracovníci múzea, aby nás oboznámili o šelmách žijúcich v našom regióne. Pozreli sme si krásne videá a nahrávky zvukov, ktoré vydávajú šelmy .

Na záver tejto tvorivej aktivity sme si rozdali pracovné listy, ktoré sme vyplňovali. Pozoruhodné bolo aj prostredie múzea, ktoré sa nachádza v podzemných priestoroch.

 

foto