Navigácia

Beseda so zdravotníkmi

Dňa 16,03,2017 sa deti zo 4. a 1. oddelenia ŠKD stretli na besede s členmi zdravotného krúžku pod vedením p.učiteľky PaedDr. A. Puhallovej. Oboznámili nás o prvej pomoci a transporte raneného.
 

foto