Navigácia

Burza kníh v ŠKD

Ďalšou akciou, ktorá sa konala pri príležitosti ROKA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI, bola burza kníh v ŠKD, poobede 25. apríla. Deti si mohli so svojimi spolužiakmi vymeniť prinesené knihy (prípadne darovať spolužiakovi).

foto