Navigácia

ŠKD - Mestská knižnica

Dňa 3. mája sa deti 3. a 4. oddelenia v rámci čitateľskej gramotnosti zúčastnili návštevy mestskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. V knižnici prebiehala beseda s pracovníčkou, ktorá rozprávala o známych spisovateľkách Elene Čepčekovej, Ľudmile Podjavorinskej a ich literárnej tvorbe.

foto