Navigácia

Návšteva výstavy A. Kotvášovej

Deti z 5.oddelenia ŠKD sa zúčastnili výstavy maliarky Anny Kotvášovej . Výstavu sprístupnili pri príležitosti 20. výročia  umeleckej tvorby  maliarky.

foto