Navigácia

Spomienková slávnosť

Dňa 27. januára 2014 sa deti z ŠKD zúčastnili spomienkovej slávnosti na mestskom cintoríne. Spomienková slávnosť spojená s kladením vencov sa konala pri príležitosti oslobodenia mesta Spišská Nová Ves.

foto