Navigácia

Zberateľská burza v ŠKD

Dňa 29.1.2014 sa v ŠKD uskutočnila zberateľská burza. Žiaci si  mohli doplniť svoje zbierky a oboznámiť sa so záujmami ostatných žiakov.

foto