Navigácia

Kernov test

V sobotu 8. 2. 2014 si naši budúci prváčikovia overili svoju školskú zrelosť absolvovaním Kernovho testu. Ich rodičia si prezreli priestory školy. Oboznámili sa s učebnicami anglického jazyka, s aktivitami žiakov na vyučovaní informatickej výchovy a v záujmovom útvare športové hry, ako i v tvorivej dielni školského klubu detí.

foto