Navigácia

Ako tvoria umelci

Dňa 18. marca sa štvrtáci zo školského klubu detí a prváci v rámci krúžku zúčastnili výstavy Banícka tradícia v umeleckých prejavoch. Žiakov zaujala pútavá prednáška o baníctve na Spiši i zaujímavé exponáty. Banícke motívy v umení nám priamo na výstave priblížili umelci aj maľovaním svojich obrazov.

foto