Navigácia

Svetový deň vody

Podporiť záujem o pitný režim a zvýšiť informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody sme sa rozhodli dobrovoľníckou aktivitou vo firme Embraco dňa 21. marca 2014. V rámci Svetového dňa vody tu žiačky 9.B triedy uskutočnili pre zamestnancov firmy súťažnú ochutnávku vody z vodovodu vs. vody z obchodu.

foto