Navigácia

Glazovanie hlinených hrnčekov

Tvorivá dielňa s hlinou z dôvodu veľkého záujmu žiakov pokračovala v školskom klube detí dňa 19. marca glazovaním vyrobených hlinených hrnčekov. Naši malí zdatní hrnčiari si širokou škálou farebných odtieňov svoje hlinené výtvory skrášlili a originálne výtvory  po vypálení s radosťou odniesli domov.

foto