Navigácia

Gazdovský dvor

Začiatkom apríla si štvrtáci zo školského klubu detí a žiaci z 1.A triedy pripomenuli ľudové zvyky a tradície prostredníctvom výstavy Gazdovský dvor. Deti sa oboznámili s baníctvom a so životom na dedine v minulosti.

foto