Navigácia

Ekohry v ŠKD

Dňa 15.4.2014 deti z ŠKD zažili pekné zábavné popoludnie s pracovníkmi OZ Lesov Prešov. Celé popoludnie sa nieslo v znamení ekohier, ktoré viedli p. Ing. Diana Starinská a p. František Richtarčík. Deti si vyskúšali svoj postreh, zmysly a schopnosti pri hrách ako: Múdry povrázok, textové prešmyčky – názvy zvierat, kimové hry s prírodninami, rovnováha a spolupráca pri chôdzi na snežniciach, pri výrobe drobných ekohračiek a školských pomôcok z prírodného materiálu.

foto