Navigácia

BIO - NEBIO

Koncom apríla sme v ŠKD uskutočnili informačnú kampaň k projektu Ekoremeselníci formou rovesníckeho vzdelávania smerom od starších žiakov k mladším. Zaujímavú debatiádu o problematike BIO - NEBIO viedla skupina dobrovoľníčok z 8.A triedy.


foto