Navigácia

Prípravné práce k aktivitám projektu Ekoremeselníci

Od začiatku mája sa v škole realizujú prípravné práce k ďalším aktivitám súvisiacim s projektom Ekoremeselníci - príprava výstavy žiackych projektov v spolupráci s p. uč. Ing. A. Broškovou, príprava dotazníkov pre rodičov, výroba propagačného materiálu a pracovných podložiek na realizáciu tvorivých dielní.

foto