Navigácia

Výroba sviečok zo včelieho vosku

Dňa 21.5.2014 sa v školskom klube detí v rámci projektu Ekoremeselníci uskutočnila tvorivá dielňa zameraná na výrobu sviečok zo včelieho vosku. Zúčastnení si tu mohli vyrobiť sviečky rôzneho tvaru a farby. Prácu so včelími plástami si všetci pochvaľovali, no zároveň si preverili svoju trpezlivosť a zručnosť pri práci s týmto príjemným prírodným materiálom.

Reportáž z TD - TV Reduta: http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&videoID=140523-3

foto