Navigácia

Deň Zeme

V rámci prírodovedno-enviromentálnej TOV sme v ŠKD pri príležitosti Dňa Zeme uskutočnili enviromentálne hry spojené s čistením školskej záhrady.

foto