Navigácia

Ekostánok v meste

Oslavy Dňa detí v meste žiačky našej ZŠ spríjemnili ostatným deťom ekostánkom na námestí. Návštevníci osláv tu mohli vidieť ukážky výroby sviečok zo včelieho vosku a balenie prírodných mydiel. Žiačky prostredníctvom letákov informovali verejnosť o školskom projekte.

foto