Navigácia

Október - mesiac úcty k starším

Slovami úcty a vďaky spríjemnili deti z ŠKD októbrové popoludnie obyvateľom Domu opatrovateľskej služby. Súčasťou návštevy bola aj prednáška ekopoľnohospodárky p. Z. Homolovej o sile liečivých rastlín. Dôchodcom sme uvarili chutný čaj z arónie a potešili sme ich básničkami, pesničkami, hrou na hudobných nástrojoch i vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
 

foto