Navigácia

Dýchanie, krvinky - beseda

V piatok, 21. novembra popoludní, sme v ŠKD privítali PaedDr. A. Puhallovú s mladými zdravotníkmi, ktorí nám zábavnou formou priblížili niektoré funkcie nášho organizmu. Vedomosti detí obohatili rady, ako si upevňovať zdravie a akých zlozvykov sa majú čo najskôr zbaviť.

foto