Navigácia

Beseda so zdravotníkmi v ŠKD

Aj v mesiaci január nás v školskom klube detí navštívili mladí zdravotníci pod vedením PaedDr. A. Puhallovej, aby nás naučili, ako môžeme aj my pomôcť zranenému človeku. Deti si hravou formou vyskúšali rôzne techniky transportu raneného, pobesedovali so zdravotníkmi a upevnili si zásady prvej pomoci.

foto