Navigácia

Environmentálne hry v ŠKD

Dňa 20. apríla deti z ŠKD strávili príjemné popoludnie s pracovníkmi Štátnych lesov. Naše pozvanie prijali a podujatie viedli p. Ing. Diana Starinská a p. František Richtarčík. Svoje vedomosti, kreativitu a šikovnosť  si deti vyskúšali pri hrách : Múdry povrázok, kimové hry s prírodninami, textové prešmyčky – názvy a obrázky zvierat, pri výrobe drobných ekohračiek z prírodného materiálu.

foto