Navigácia

Spomienková slávnosť

Dňa 7. mája sa deti z ŠKD zúčastnili spomienkovej slávnosti spojenej s kladením vencov na mestskom cintoríne. Spomienková slávnosť sa konala pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny.

foto