Navigácia

Medzinárodný deň múzeí

Medzinárodný deň múzeí oslávili deti z ŠKD netradične. Vo svetle lampášov si prehliadli 90 m dlhú štôlňu Michal, ktorú nám sprístupnilo Slovenské technické múzeum v Sp. Novej Vsi.  STM ďakujeme za pekný zážitok v podzemí .

foto
Reportáž TV REDUTA: http://www.snv.sk/archiv?video=150519-1