Navigácia

Poďakovanie

Tomu, kto čisté srdce nosí,

k radosti veľa netreba.

Ten ľahko vzlietne

z rannej rosy

na chromých krídlach do neba.

Detičky Božie

Hviezdy bludné

Ľalie tiahnu za nimi

Boh to vie

a nezabudne.

 A nezabúdate ani Vy.

(Milan Rúfus)

 

ŠKD ďakuje všetkým, ktorí si zakúpili výrobky na školských jarných trhoch. Vyzberanou sumou 200,- € sme prispeli na Detskú onkológiu v Košiciach.

foto