Navigácia

Športové popoludnie v ŠKD

V pondelok, 1. júna, sme pri príležitosti MDD zorganizovali na školskom dvore veselé športové popoludnie. Deti si zasúťažili aj s netradičným športovým náradím – balansovací slimák, odrážacia plachta, skákacie vrecia, chodúle. Za svoje výkony boli okrem pochvaly odmenené aj drobnými sladkosťami.

foto