Navigácia

Ľudové kroje – výstava

Dňa 1. 10. 2015 sa deti zo školského klubu zúčastnili výstavy v STM, kde si mohli pozrieť  historické obrazy a bábiky oblečené v ľudových krojoch. Po výstave nasledovala tvorivá dielňa. Deti tu mohli navrhnúť vlastný ľudový kroj. Detské výtvory sme odovzdali do súťaže.                           

foto