Navigácia

Október - mesiac úcty k starším

Žiaci z 1. st. ZŠ a deti zo školského klubu spríjemnili októbrové popoludnie obyvateľom Domu opatrovateľskej služby. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ich potešili básničkami, pesničkami, tancom, hrou na hudobných nástrojoch i vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

foto