Navigácia

Medzinárodný deň školských knižníc

Podujatie, Školská knižnica - brána do života, bude pokračovať aj popoludňajšími aktivitami v školskom klube detí. Nahliadnutím do jednotlivých oddelení ŠKD môžete vidieť ako vznikajú leporelá z najmilších rozprávok detí, zúčastniť sa burzy kníh, v ďalších oddeleniach zvieratká ožijú prostredníctvom známych bájok a tvorivej dramatiky.

Srdečne Vás pozývame!