Navigácia

Beseda s dentálnou hygieničkou

Dňa 19. októbra nás v školskom klube detí navštívila dentálna hygienička. Zábavnou formou deťom vyrozprávala, ako vznikajú a ako si žijú zubné kazy, poučila deti o zubnej hygiene a správnej výžive. Potom nasledovala ukážka a tréning správnej techniky čistenia zúbkov.