Navigácia

Beseda so zdravotníkmi

Dňa 3. decembra nás v školskom klube detí navštívili mladí zdravotníci pod vedením PaedDr. A. Puhallovej. Zodpovedali nám na naše zvedavé otázky (Ako dýchame? Máme v brušku kosti? Ako prúdi v tele krv? Ako pracuje naše srdiečko? Stravujeme sa zdravo?) a prostredníctvom edukačných hier nám danú problematiku priblížili.

foto