Navigácia

Vianočné tvorivé dielne v ŠKD

Atmosféra Vianoc zavládla v ŠKD už pred niekoľkými dňami. V oddeleniach prebiehali tvorivé dielne s vianočnou tematikou. Deti pod vedením vychovávateliek vyrábali sviečky, vianočné ozdoby, zdobili medovníčky. Časť výrobkov je určená na predaj počas školských vianočných trhov.

foto