Navigácia

Beseda so zdravotníkmi

Vo štvrtok, 4. februára, sa konala v ŠKD beseda so zdravotníkmi. Témou besedy bolo PRIVOLANIE POMOCI A TRANSPORT ZRANENÉHO.

foto