Navigácia

Deň Zeme - environmentálne aktivity

Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci 3. a 5. oddelenia ŠKD zúčastnili aktivít, ktoré pre nich pripravili p. vychovávateľky. Zapojili sa do čistenia školského dvora - zber a následné triedenie odpadkov, zahrali si veselé environmentálne hry, vyskúšali svoju šikovnosť a vedomosti pri hádankách a poznávaní prírodnín.

foto