Navigácia

Poďakovanie ŠKD

Ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili tovar na školských jarných trhoch. Výťažok sme venovali Domovu dôchodcov v Spišskej Novej Vsi.V galérii si môžete pozrieť Ďakový list.

foto