Navigácia

Vyhodnotenie regionálnej súťaže Ekovýkres

Dňa 23.6.2016 sa v Spišskom osvetovom stredisku v Sp. Novej Vsi konala vernisáž regionálnej výtvarnej súťaže Ekovýkres,
na ktorej boli vyhodnotené výtvarné práce žiakov v rôznych kategóriách. V druhej kategórii (1.-4. roč. ZŠ) získal náš žiak Milanko Martinický (1.A) krásne 1. miesto.  Srdečne blahoželáme!

foto