Navigácia

Medzinárodný deň jabĺk v ŠKD

Medzinárodný deň jabĺk sme si v ŠKD pripomenuli zábavným jabĺčkovým popoludním. Vychovávateľky, M. Melicharová a M. Dronzeková, pripravili súťaže s tematikou tohoto obľúbeného ovocia a na záver ochutnávku jabĺčok. Deti získali nové informácie a príjemne sa zabavili. Atmosféru akcie približuje fotogaléria.

foto