Navigácia

Vystúpenie 2016 Úcta k staršim

Dňa 28.11.2016 k mesiacu úcty k starším sa konal kultúrny program. Žiaci 1. stupňa a dievčatá z 5.A triedy vyjadrili svoju úctu starým rodičom, mamičkám a oteckom pestrým kultúrnym programom, ktorým potešili všetkých prítomných - básňami, scénkou, hrou na rôzne hudobné nástroje, tancom, pódiovou skladbou pod vedením p.uč. Puhallovej, Múdrej a p.vych. Wágnerovej. Na záver obdarovali žiaci svojích milých kvetmi, ktoré vyrobili v školskom klube.

foto