Navigácia

Puzzliáda v ŠKD

Dňa 29. 11.2016 sa konala v ŠKD Puzzliáda, ktorej sa zúčastnili zástupcovia ročníkov 1. až 4. Deti sa s nadšením pustili do skladania puzzlí. Pani vychovávateľky sledovali čas a tých najrýchlejších sme vyhodnotili na záver. Každé dieťa dostalo sladkú odmenu.

foto