Navigácia

Beseda s dentálnou hygieničkou

O ZÚBKY SA TREBA STARAŤ.Tak znela veta, ktorú nám na začiatok besedy povedala pani dentálna hygienička Bc. Šoltýsová.
Pozreli sme si prezentáciu, ako vyzerá zúbok, čo by sme nemali tak často a vo veľkom množstve konzumovať, aby sme mali
krásne a zdravé zuby. Každý, kto správne odpovedal na otázky, dostal malú odmenu.
Na záver sme si všetci zatlieskali, pretože sa nám beseda páčila a dozvedeli sme sa zaujímavé iformácie o zúbkoch.

foto