Navigácia

"JEDLO AKO LIEK, JEDLO AKO JED"

Projekt - medzinárodné partnerstvá škôl.
 

Dnes, 30.9.2016 bol národnou podpornou službou v Žiline schválený náš nový projekt: "JEDLO AKO LIEK, JEDLO AKO JED"

Partneri: ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves, Slovensko

               ZŠ, Novolišeňská, Brno, Česká republika

"Jediný spôsob, ako si uchovať zdravie je jesť, čo nechceš, piť, čo nemáš rád a robiť, čo sa ti nepáči."
Mark Twain

Čo je eTwinning?

eTwinning = partnerstvá škôl v Európe
eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov
eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.
Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.
Od roku 2014 - 2020 v novej európskej platforme Erasmus+ má eTwinning, ako jediný z doterajších programov, pevnú pozíciu. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov.
Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.
Program eTwinning je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Európska sieť škôl (EUN) riadi okrem iného aj Centrálnu podpornú službu (CSS) programu eTwinning. CSS riadi národné podporné strediská - NSS. Na Slovensku sa NSS nazýva Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl a je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.
Európska sieť škôl (EUN) je sieťou 31 ministerstiev školstva v Európe zameranou na inováciu vzdelávania na európskej úrovni. Európska sieť škôl, ako najväčší medzinárodný „mozgový trust", riadi kľúčové európske služby vo vzdelávaní, vrátane CSS programu eTwinning, v mene Európskej komisie, členských ministerstiev školstva a priemyselných partnerov.
Platforma eTwinning ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít zameraných na kooperačné zručnosti a používanie technológií.
eTwinning umožňuje:

  • nájsť európsku partnerskú školu
  • s partnerskou triedou naplánovať triedny projekt podľa vášho výberu, alebo sa pridať do už existujúceho projektu ako ďalší partner
  • spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni "TwinSpace "
  • zúčastňovať sa seminárov a konferencií po celej Európe a spoznávať nových kolegov
  • zúčastňovať sa on-line kurzov
  • použiť učebné materiály eTwinning vo výučbe
  • získať národnú a európsku značku kvality eTwinning
  • získať uznanie a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži

Ďalšie informácie na www.etwinning.net