Navigácia

SVETOVÝ DEŇ VODY - PROJEKTOVÝ DEŇ V ŠKOLE 22.3.2017

SVETOVÝ DEŇ VODY - PROJEKTOVÝ DEŇ V ŠKOLE

                                  22. MAREC  -  SVETOVÝ DEŇ VODY

        V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je  Voda a bezpečnosť potravín, ktorú každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. 

        

Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti okrem iného na:

  • určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou
  • zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody
  • zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody.

 

 

 

 

 

 

 

                                   PROJEKTOVÝ DEŇ,

        NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA LEVOČSKEJ ULICI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI,

  sa uskutoční dňa 22.marca 2017 pod záštitou vedenia našej školy

                        a  vedúcich projektu „JEDLO AKO LIEK, JEDLO AKO JED.“

Predbežné informácie pre vyučujúcich:

Práca sa uskutoční v triedach, alebo v inštitúciách ktoré si vyberiete v troch sekciách takto:

1. sekcia: Žiaci 2.stupňa = 5 vyučovacích hodín (žiaci odchádzajú v sprievode triednych učiteľov do jedálne po piatej vyučovacej hodine).

2. sekcia: Žiaci 1.stupňa = 4 vyučovacie hodiny (žiaci odchádzajú v sprievode triednych učiteľov do jedálne po štvrtej  vyučovacej hodine).

3. sekcia: ŠKD = od 14:00 – 15:00 hodiny

     Výnimky v počte hodín pre jednotlivé triedy prekonzultujeme s triednymi učiteľmi  osobne v piatok 3.3.2017 v dopoludňajších hodinách a budú sa týkať predbežne týchto tried:

 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C – tieto triedy budú zapojené aj do iných aktivít, za ktoré budú zodpovední vedúci projektu „JEDLO AKO LIEK, JEDLO AKO JED.“

     Preto žiadame všetkých vyučujúcich, ktorí sa do projektového vyučovania zapoja, aby si pripravili aktivity na daný deň podľa toho, v ktorej sekcii budú pracovať so zameraním na tému, ktorú vyhlásila Organizácia spojených národov pre rok 2017:  

                                „Voda a bezpečnosť potravín.“

     V prílohe posielam tabuľku na doplnenie aktivít pre jednotlivé sekcie a prosím vyučujúcich, aby svoje aktivity vpísali do tabuľky jednotlivých sekcií a poslali späť do 14.3.2017  do polnoci.

     S cieľom pomôcť vyučujúcim posielame tiež materiály pre 1.a 2.stupeň s pracovnými listami, ktoré by Vám mohli uľahčiť prácu a prípravu na jednotlivé hodiny. Zároveň v zborovni na pracovnej ploche zriadime v tento  piatok priečinok s názvom:                               

                                                    VODA_ PROJEKTOVY_DEŇ.

     Do tohto priečinka začneme vkladať objemovo väčšie ďalšie materiály. Napríklad: videá, piesne, prezentácie atď.

     Prosíme vyučujúcich, ktorí sa aktivít projektového dňa nezúčastnia, aby to čo najskôr oznámili vedeniu školy.

     Ďalšie oznamy sledujte prosím v maili, alebo na nástenke v zborovni!

     Vopred chceme všetkým poďakovať za spoluprácu a tiež zaželať všetkým kolegom a žiakom veľa úspechov a zážitkov počas hodín projektového vyučovania.

 

                                                                                              Projektový tím

                                                                            „JEDLO AKO LIEK, JEDLO AKO JED.“

                                                                           

 

                                  22. MAREC  -  SVETOVÝ DEŇ VODY

        V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je  Voda a bezpečnosť potravín, ktorú každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. 

        

Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti okrem iného na:

  • určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou
  • zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody
  • zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody.

 

 

 

 

 

 

 

                                   PROJEKTOVÝ DEŇ,

        NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA LEVOČSKEJ ULICI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI,

  sa uskutoční dňa 22.marca 2017 pod záštitou vedenia našej školy

                        a  vedúcich projektu „JEDLO AKO LIEK, JEDLO AKO JED.“

Predbežné informácie pre vyučujúcich:

Práca sa uskutoční v triedach, alebo v inštitúciách ktoré si vyberiete v troch sekciách takto:

1. sekcia: Žiaci 2.stupňa = 5 vyučovacích hodín (žiaci odchádzajú v sprievode triednych učiteľov do jedálne po piatej vyučovacej hodine).

2. sekcia: Žiaci 1.stupňa = 4 vyučovacie hodiny (žiaci odchádzajú v sprievode triednych učiteľov do jedálne po štvrtej  vyučovacej hodine).

3. sekcia: ŠKD = od 14:00 – 15:00 hodiny

     Výnimky v počte hodín pre jednotlivé triedy prekonzultujeme s triednymi učiteľmi  osobne v piatok 3.3.2017 v dopoludňajších hodinách a budú sa týkať predbežne týchto tried:

 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C – tieto triedy budú zapojené aj do iných aktivít, za ktoré budú zodpovední vedúci projektu „JEDLO AKO LIEK, JEDLO AKO JED.“

     Preto žiadame všetkých vyučujúcich, ktorí sa do projektového vyučovania zapoja, aby si pripravili aktivity na daný deň podľa toho, v ktorej sekcii budú pracovať so zameraním na tému, ktorú vyhlásila Organizácia spojených národov pre rok 2017:  

                                „Voda a bezpečnosť potravín.“

     V prílohe posielam tabuľku na doplnenie aktivít pre jednotlivé sekcie a prosím vyučujúcich, aby svoje aktivity vpísali do tabuľky jednotlivých sekcií a poslali späť do 14.3.2017  do polnoci.

     S cieľom pomôcť vyučujúcim posielame tiež materiály pre 1.a 2.stupeň s pracovnými listami, ktoré by Vám mohli uľahčiť prácu a prípravu na jednotlivé hodiny. Zároveň v zborovni na pracovnej ploche zriadime v tento  piatok priečinok s názvom:                               

                                                    VODA_ PROJEKTOVY_DEŇ.

     Do tohto priečinka začneme vkladať objemovo väčšie ďalšie materiály. Napríklad: videá, piesne, prezentácie atď.

     Prosíme vyučujúcich, ktorí sa aktivít projektového dňa nezúčastnia, aby to čo najskôr oznámili vedeniu školy.

     Ďalšie oznamy sledujte prosím v maili, alebo na nástenke v zborovni!

     Vopred chceme všetkým poďakovať za spoluprácu a tiež zaželať všetkým kolegom a žiakom veľa úspechov a zážitkov počas hodín projektového vyučovania.

 

                                                                                              Projektový tím

                                                                            „JEDLO AKO LIEK, JEDLO AKO JED.“

                                                                           

 

                                  22. MAREC  -  SVETOVÝ DEŇ VODY

        V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je  Voda a bezpečnosť potravín, ktorú každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. 

 

 

                                   PROJEKTOVÝ DEŇ,

        NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA LEVOČSKEJ ULICI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI,

  sa uskutoční dňa 22.marca 2017 pod záštitou vedenia našej školy

                        a  vedúcich projektu „JEDLO AKO LIEK, JEDLO AKO JED.“

Predbežné informácie pre vyučujúcich:

Práca sa uskutoční v triedach, alebo v inštitúciách ktoré si vyberiete v troch sekciách takto:

1. sekcia: Žiaci 2.stupňa = 5 vyučovacích hodín (žiaci odchádzajú v sprievode triednych učiteľov do jedálne po piatej vyučovacej hodine).

2. sekcia: Žiaci 1.stupňa = 4 vyučovacie hodiny (žiaci odchádzajú v sprievode triednych učiteľov do jedálne po štvrtej  vyučovacej hodine).

3. sekcia: ŠKD = od 14:00 – 15:00 hodiny

     Výnimky v počte hodín pre jednotlivé triedy prekonzultujeme s triednymi učiteľmi  osobne v piatok 3.3.2017 v dopoludňajších hodinách a budú sa týkať predbežne týchto tried:

 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C – tieto triedy budú zapojené aj do iných aktivít, za ktoré budú zodpovední vedúci projektu „JEDLO AKO LIEK, JEDLO AKO JED.“

     Preto žiadame všetkých vyučujúcich, ktorí sa do projektového vyučovania zapoja, aby si pripravili aktivity na daný deň podľa toho, v ktorej sekcii budú pracovať so zameraním na tému, ktorú vyhlásila Organizácia spojených národov pre rok 2017:  

                                „Voda a bezpečnosť potravín.“

     V prílohe posielam tabuľku na doplnenie aktivít pre jednotlivé sekcie a prosím vyučujúcich, aby svoje aktivity vpísali do tabuľky jednotlivých sekcií a poslali späť do 14.3.2017  do polnoci.

     S cieľom pomôcť vyučujúcim posielame tiež materiály pre 1.a 2.stupeň s pracovnými listami, ktoré by Vám mohli uľahčiť prácu a prípravu na jednotlivé hodiny. Zároveň v zborovni na pracovnej ploche zriadime v tento  piatok priečinok s názvom:                               

                                                    VODA_ PROJEKTOVY_DEŇ.

     Do tohto priečinka začneme vkladať objemovo väčšie ďalšie materiály. Napríklad: videá, piesne, prezentácie atď.

     Prosíme vyučujúcich, ktorí sa aktivít projektového dňa nezúčastnia, aby to čo najskôr oznámili vedeniu školy.

     Ďalšie oznamy sledujte prosím v maili, alebo na nástenke v zborovni!

     Vopred chceme všetkým poďakovať za spoluprácu a tiež zaželať všetkým kolegom a žiakom veľa úspechov a zážitkov počas hodín projektového vyučovania.

 

                                                                                              Projektový tím

                                                                            „JEDLO AKO LIEK, JEDLO AKO JED.“