Navigácia

Expedícia Viedeň 6.10.2017

EXPEDÍCIA VIEDEŇ

        Dňa 6.10.2017 sme sa v rámci projektu eTwinning zúčastnili exkurzie do Viedne. Našim cieľom bolo   

        dozvedieť sa, ako žili a stolovali monarchovia Rakúsko-Uhorskej monarchie.

 • Pred vstupom do ZOO nás zamestnanci požiadali, aby sme nekŕmili zvieratá a boli ohľaduplní k rastlinám a prostrediu v ZOO. Pri návšteve ZOO sme sa zaujímali o podmienky života zvierat. Veľmi zaujímavé bolo kŕmenie zvierat, predovšetkým uškatcov.  
 • Naučili sme sa používať metro, poznáme zásady cestovania v metre pri výstupe a nástupe a aj počas cesty.
 • Deti si vyskúšali cudzí jazyk v praxi. Okrem toho sa stretli s geografiou a prácou s plánom , prírodopisom, geológiou a mineralógiou, históriou, jedlo bolo počas dňa liekom aj jedom, keďže sa deti navzájom „núkali rôznymi dobrotami“ a nie vždy to boli správne kombinácie.
 • Po tejto expedícii sa už vieme orientovať na Námestí sv. Štefana.
 • Z návštevy v Prírodovednom múzeu vo Viedni sme sa veľa dozvedeli o skamenelinách, meteoritoch, živote dinosaurov, mineráloch a horninách, videli sme modely vyhynutýcha aj súčasných zvierat.

Časový rozpis aktivít počas dňa:

 1. Príchod učiteľov na parkovisko: 1:30h.
 2. Príchod autobusu 1:40h.

Po príchode autobusu sme deti kvôli silnému vetru usadili hneď do autobusu. Následne prebehla kontrola dokladov a prítomnosti žiakov.

 1. Odchod 2:00h. Počas cesty do Viedne sa uskutočnili dve bezpečnostné prestávky – 20 min. a 30min.
 2. 8:25h. -Príchod na parkovisko pred Schönbrunnom.
 3. 8:35h. - Vyzdvihli sme lístky pri kase pre skupiny.

8:40h.- Uložili sme ruksaky do šatne.

 1. 8:45h. Rozdali sme walkmany so sprievodným slovom deťom a o 8:50h. sme začali prehliadku. Boli sme rozdelení na dve skupiny. Každá skupina mala pridelených dvoch učiteľov. Pôvodne sme mali rozdiel času pri vstupemedzi dvomi skupinami 15 minút, ale nakoniec sme vstupovali asi len s 5min. rozdielom medzi prvou a druhou skupinou.
 2. Po prehliadke sme sa presunuli cez zámocký park k ZOO
 3. Prehliadka ZOO trvala približne od 11:15h – do 13:00h. Deti tu mali priestor, dostatok času aj možnostina jedlo, pitný režim a WC.
 4. Hneď potom sme sa presunuli na stanicu metra, kúpili lístky a presunuli sa na Námestie sv. Štefana.
 5. Od 14:15 do 15:45h. mali deti rozchod na námestí.

Hneď potom sme sa presunuli do Prírodovedného múzea, ktoré bolo našou poslednou zastávkou..

 1. Prehliadku múzea sme absolvovali od 16:30h. do 18:30h.
 2. Odchod z Viedne 19:00h. Počas cesty sme mali dve bezpečnostné prestávky.

 

Všade, aj v uzavretých priestoroch deti fungovali v skupinách. Ešte v autobuse sme im nadiktovali naše čísla telefónov, aby sa k nám mohli dovolať, kedykoľvek by to bolo potrebné.

Pri vstupoch na prehliadky žiaci vždy dostali plániky, aby sa vedeli správne orientovať v priestore, v ktorom sa pohybovali. Pred každým vstupom a rozchodom boli žiaci poučení o tom, ako sa majú správať a upozornení nato, že aj na výlete platí školský poriadok.

Celá exkurzia prebehla absolútne v poriadku. Nič mimoriadne ani závažné sme neriešili, skôr sa objavili drobnosti, ktoré sme riešili okamžite na mieste.

Žiaci mali dostatok času po prehliadkach na regeneráciu síl, jedlo a pitný režim. Využili sme pre deti farebné šiltovky, ktoré nám dala k dispozícii p. zástupkyňa Pitoňáková. Máme s tým veľmi dobrú skúsenosť na miestach, kde bolo veľmi veľa ľudí a to bolo takmer stále počas celého dňa.

Expedícia Viedeň naučila deti množstvu nových praktických vecí, ktoré využijú vo svojom živote. Všetky činnosti boli zamerané na rozvoj samostatnosti, zodpovednosti, orientácii v cudzom prostredí, absorbovanie nových zručností a vedomostí v praxi. Expedícia Viedeň bola pre deti zážitkovým učením v originálnom prostredí.

Z pohľadu organizátorov splnila expedícia všetky očakávania a z pohľadu detí to bola veľmi úspešná akcia.