Navigácia

Expedícia Wieliczka a Wroclaw

Exkurzia Wroclaw a Wieliczka

Exkurzia Wroclaw a Wieliczka

Dňa 23.-24.3.2018  sme sa  v rámci projektu eTwinning  zúčastnili exkurzie do Wieliczky a Wroclawi. Hlavný program dňa 23.3.  bola prehliadka soľnej bane. Po prehliadke sme ostali v bani aj cez noc - bol to krátky ozdravný pobyt  s efektom na horné a dolné cesty dýchacie. Dňa 24.3 sme sa po raňajkách presunuli do Wroclawi, kde sme si pozreli Afrikárium – tropickú faunu a flóru z Afriky (Oceanárium a Tropikárium pod jednou strechou). V nočných hodinách sme sa vrátili domov plní dojmov a zážitkov z vydarenej exkurzie.

               Všade, aj v uzavretých priestoroch deti fungovali v skupinách.

Pred každým vstupom a rozchodom boli žiaci poučení o tom, ako sa majú správať a upozornení nato, že aj na exkurzii platí školský poriadok. V bani sme fungovali s pomocou pracovníkov bane (sprievodcov a baníkov). Žiaci mali dostatok času po prehliadkach na regeneráciu síl, jedlo a pitný režim.

Exkurzia Wieliczka a Wroclaw naučila deti množstvu nových praktických vecí, ktoré využijú vo svojom živote. Všetky činnosti boli zamerané na rozvoj samostatnosti, zodpovednosti, orientácii v cudzom prostredí, absorbovanie nových zručností a vedomostí v praxi a na cudzí jazyk. Expedícia  bola pre deti zážitkovým učením v originálnom prostredí. Z pohľadu organizátorov splnila expedícia všetky očakávania a z pohľadu detí a aj organizátorov to bola veľmi úspešná akcia.

V Spišskej Novej Vsi 27.3.2018

                                                                                            Vypracovala PaedDr. Anna Macková