Navigácia

Program medzinárodného projektu na október

Partnerstvá európskych škôl

                                              „Jedlo ako liek, jedlo ako jed.“

                                 Partnerstvo európskych škôl – eTwinning

 

Mark Twain:

„Jediný spôsob, ako si uchovať zdravie, je jesť, čo nechceš, piť, čo nemáš rád a robiť, čo sa ti nepáči.“

 

Partnerské  školy: 

 

Základná škola, Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

 

Zodpovední učitelia:  PaedDr. Anna Macková, Mgr. Ivan Kováčik, PaedDr. Alexandra Puhalová

 

Základní škola, Novolišeňská 2411/10, 628 00 Brno, Česká republika

 

Zodpovedný učiteľ: Mgr. Alena Mahrová

E-mail: skola@zsnovolisenska.cz
Web: www.zsnovolisenska.cz

 

    Cieľ projektu:

  • naučiť žiakov orientovať sa v spleti množstva informácií ohľadom jedla a zdravého životného štýlu, naučiť sa informácie triediť, overiť a používať,
  • pripraviť zaujímavé podujatia, ktoré by žiakom uľahčili orientáciu v spleti informácií,
  • Žiaci sa naučiapracovať v tíme, naučia sa rešpektovať navzájom, prezentovať svoju prácu a vyjadriť sa kpráci iných spolužiakov, tiež ju objektívne zhodnotiť. Naučia sa o problematike kultivovanediskutovať a riešiť malé či väčšie vedecké problémy ,
  • Učitelia budú v projekte pôsobiť ako poradcovia a partneri žiakov, budú ich usmerňovať a radiť im.

 

Nástroje a propagácia:

  • Videofilmy, fotografie, prezentácie, videokonferencie, exkurzie, besedy s odborníkom, výstavy, prácu budeme prezentovať formou článkov v novinách,
  • Výmenné pobyty pre spoločné aktivity žiakov obidvoch partnerských škôl,
  • Všetky aktivity budeme propagovať na stránkach školy, v internetovom  priestore eTwinning, vlastná webová stránka na internete.

Jazyk: čeština, slovenčina, angličtina

Expedície  projektu na október:

Z množstva akcií spomeniem aspoň niektoré:

1. Bratislava – COSMOS DISCOVERY – výstava

     Prvou spoločnou akciou obidvoch škôl je návšteva celosvetovej výstavy o kozme. Samozrejme tiež predstavíme partnerom z Čiech naše hlavné mesto.

     Výstava je pre nás len jednou časťou komplexnejšej a širšej aktivity. Na výmennom pobyte rozvinieme diskusiu o tom, ako sa kozmonauti stravujú v kozme, aké problémy sprevádzajú kozmonautov počas pobytu vo vesmíre z hľadiska zdravia, stravovania, práce a voľného času.

     Pre deti pripravíme videofilmy, diskusiu, ale aj praktické ukážky prípravy jedál, pretože mnohé, čo sa vyskúšalo vo vesmíre počas pobytu kozmonautov vedci neskôr preniesli do života ľudí na Zemi nielen v oblasti jedla, ale aj rôznych materiálov, liekov, liečebných postupov, atď.

    2. Výmenný pobyt – České deti na Slovensku

a) Návšteva ekologickej farmy – žiaci vycestujú na farmu do Závadky

- práca na farme – deň farmára

- výrobky z farmy - ochutnávka

- celodenný program zvierat

- čo znamená ekologická farma a aký úžitok má z toho človek

- absolvujeme ukážky dojenia a aj si ho vyskúšame

- vyskúšaj si prácu farmára, potom povedz svoj názor

 

b) Exkurzia Embraco – výroba kompresorov do chladničiek a mrazničiek

- Chladničky a mrazničky nám pomáhajú uschovávať jedlo čerstvé a zdravé, preto sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Embraco je firma, ktorá vyrába kompresory do mrazničiek a chladničiek.

 

c) prehliadka Spišského hradu

- Prehliadka hradu a stredoveká kuchyňa – ako to fungovalo. Ukážka prípravy posúchov a následne ochutnávka priamo v hradnej kuchyni.

 

d) exkurzia Vysoké Tatry

  - celodenným výletom si utužíme svoje zdravie a popracujeme na kondícii. Pobyt v horách utužuje zdravie. Spôsob, ako budú naši partneri spoznávať náš región.

 

     Počas pobytu budú deti spať v škole, lepšie sa spoznajú, naučia sa jeden druhému dôverovať a pracovať spolu na rôznych aktivitách, ktorých bude naozaj veľa. Okrem besied, diskusií a videofilmov  natočíme vlastné videá na pomoc žiakom a učiteľom z oblasti zdravia a prvej pomoci. Pripravíme praktické ukážky s prípravou jedál, naučíme deti správne čítať odborné texty na potravinárskych výrobkoch (éčka)atď.

 

     Neodmysliteľnou súčasťou aktivít je budovanie fyzickej kondície žiakov. Jednou z možností večerných aktivít budú medzinárodné žiacke zápasy vo florbale.