Navigácia

Deň zdravej výživy

Deň zdravej výživy

Dňa 17. októbra sme si na 1. stupni pripomenuli Svetový deň výživy. Počas vyučovania sa čítalo,modelovalo, písalo, tvorilo, ochutnávalo... Jednotlivé vyučovacie hodiny sa niesli v duchu projektového vyučovania s pripomenu'm si významu konzumácie rôznych druhov potravy pre zdravie človeka.