• Poďakovanie

    • 25. 6. 2021
    • V mene všetkých našich žiakov sa chceme poďakovať Vojenskému a špitálskemu rádu svätého Lazára Jeruzalemského za dar v podobe anglických časopisov PLAY, READY, GATE a BRIDGE. Hodiny strávené s anglickým časopisom majú inú atmosféru ako hodiny s učebnicou, jeho obsah je pútavý, vždy aktuálny a pre každého niečím zaujímavý. Približujú deťom svet za hranicami nášho Slovenska a prirodzene motivujú k zlepšovaniu jazykových zručností.

     Ďakujeme!

    • ŠKD - Deň otcov

    • 21. 6. 2021
    • Cez víkend oslavovali svoj sviatok naši oteckovia. V ŠKD sme na nich nezabudli, preto deti vytvorili milé darčeky, ktorými  potešili svojich oteckov i dedkov.

    • ŠKD - Literárny piknik

    • 16. 6. 2021
    • V pláne aktivít ŠKD bol aj literárny piknik. Ako sa nám podujatie vydarilo, si môžete pozrieť na fotografiách.

    • ŠKD - Kino v triede

    • 16. 6. 2021
    • Tento školský rok sme museli kvôli karanténnym opatreniam vynechať návštevu filmového predstavenia v kine MIER. Toto podujatie sme nahradili "kinom v triede", ktoré si samostatne zorganizovali jednotlivé oddelenia ŠKD.

    • ŠKD - Deň detí

    • 16. 6. 2021
    • Sviatok všetkých detí sme v ŠKD oslávili zábavnými aktivitami v jednotlivých oddeleniach.

    • Komiks v 4.A

    • 7. 6. 2021
    • V máji si žiaci 4.A v rámci činnosti ŠKD a hodín čítania zorganizovali prehliadku vlastných komikosov. Najprv si vymysleli zaujímavé postavy s nezvyčajnými menami , ktoré potom vystupovali v ich komiksových príbehoch. Porota vybrala tri najlepšie komiksy, no ocenení boli všetci tvorcovia.

   • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín
    • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

    • 7. 6. 2021
    • Do obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín postúpili víťazi jednotlivých kategórií. Súťaž sa uskutočnila 25.mája v ZŠ na Kožuchovej ulici.Porota hodnotila recitátorov na základe poslaných videonahrávok. Naši žiaci získali tieto umiestnenia:

     I.kategória:

     Bianka Lazniová- 2. miesto

     Leonard Leskovjansky- 3.miesto

     II. kategória

     Kristína Tkáčová- 2. miesto, Adriana Marhefková - 3.miesto

     III. kategória

     Sofia Pavlová- 1. miesto a postup do okresného kola.

      

      

    • Svetový deň bez tabaku

    • 7. 6. 2021
    • 31. mája sme si pripomenuli Svetový deň bez tabaku.Na hodinách etickej výchovy si žiaci vytvorili k téme zaujímavé projekty.

    • Matematika hrou v 5.C

    • 3. 6. 2021
    • Naše vedomosti o priestorových útvaroch sme si na vyučovacej hodine
     matematiky v 5.C utvrdili praktickou aktivitou. Podstavy i plášte telies
     žiaci strihali, lepili, kreatívne ozdobovali, skladali, a tak nám
     vznikli pekné nové učebné pomôcky.

   • Talentová show v ŠKD
    • Talentová show v ŠKD

    • 1. 6. 2021
    • Aj v tomto školskom roku sme v jednotlivých oddeleniach ŠKD umožnili deťom zviditeľniť ich talent. Tí odvážnejší, no i menej odvážni spievali, tancovali, kreslili, čarovali, hrali na hudobných nástrojoch... Svojim prejavom nám sprostredkovali pekný umelecký zážitok.

     fotoalbum

   • Finančná gramotnosť v ŠKD
    • Finančná gramotnosť v ŠKD

    • 28. 5. 2021
    • Počas minulého týždňa sme našu pozornosť v školskom klube detí zamerali na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. V jednotlivých oddeleniach ŠKD deti prostredníctvom rôznych aktivít a námetových hier spoznávali, ako funguje svet peňazí, ako s nimi správne narábať, míňať, či šetriť ich.

     fotoalbum

   • Literárna súťaž Odkaz z bubliny
    • Literárna súťaž Odkaz z bubliny

    • 28. 5. 2021
    • Si žiakom 2. stupňa? Rád píšeš? Ak si odpovedal áno, tak neváhaj a zapoj sa do školskej literárnej súťaže Odkaz z bubliny. Vytvor originálny text (báseň, pieseň, poviedku, fantasy), ktorý bude Tvojou výpoveďou o uplynulom školskom roku... Svoje kreatívne dielko odovzdaj do 14. júna 2021 Tvojim milým spolužiakom v 9. B, alebo pošli mailom na adresu lucia.sofrankova@levocska11snv.sk. Tešíme sa na Tvoju tvorbu:-)

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie