Navigácia

Výchovný poradca informuje

Stredné školy - duálne vzdelávanie

Vážení rodičia!

Keďže MŠ SR podporuje rozvoj duálneho vzdelávania, dávam do pozornosti stránky:

www.dualnysystem.sk

www.potrebyovp.sk

PhDr. L. Smolejová, vých.poradca